Zaýalanýan tegelek kagyz pulp torf gül çagalar baglary

Degradable round paper pulp peat flower nursery pots

Gysga düşündiriş:

Pulpa galyplarymyz CNC maşyn, EDM, sim kesmek we ş.m. ýaly takyk maşynlar bilen işlenýär.Şeýlelik bilen, pulpa galyplarymyz bilen ajaýyp galypdan ýasalan pulpa önümlerini alyp bilersiňiz.Şeýle hem galyplary üýtgedip dürli önüm öndürip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pulpa kagyz küýzesi
Model Topokarky diametri (mm) Aşaky diametri (mm) Boýy (mm) Agramy (g)
PSP80B 80 38 80 7 ± 0,5

1.Güýçli küýzeler ösümlikleri Biodegrirlenip bilinýän transplantasiýa pulpa kagyzy gül ösümligi torf küýzeleri oturtmak üçin küýzeler

2. Zawod üpjünçiligi pulpa galypdan ýasalan gaplama Biodegrirlenip bilinýän pulpa galypdan ýasalan gap

3.Fabrika bahasy kagyz pulpasy gül çüýşesi galyp ýasamak kagyz küýzäni ýasamak

4.30PC Biodegrirlenip bilinýän süýümli ekiş küýzeleri 20 sany ak plastmassa işleýiş stikerleri Eko dostlukly ösümlik torf küýzesi ösümliklerini ösdürip ýetişdirmek

5,3

6.100% Ekologiýa taýdan arassa organiki Biodegrirlenip bilinýän pulpa Tohum ekiş starter gaplary Ösümlikler üçin lomaý çagalar bagynyň torf küýzeleri

7. Ekologiýa taýdan arassa Biodegradable bag gazany

Biziň hyzmatymyz

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly soragyňyza 12 sagadyň dowamynda jogap berler.Öwredilen we tejribeli satuw topary ähli soraglaryňyza iňlis dilinde jogap berer.
OEM hyzmatlary elýeterli, önümleriňize we bukjanyňyza logotipiňizi, kompaniýa maglumatlaryňyzy we ş.m. çap etmegiňize kömek edip bileris.Bazaryňyzy goramak, dizaýn ideýalary we ähli şahsy maglumatlaryňyz.Sargytlaryňyz üçin howa ýa-da deňiz arkaly eltip bermek.

Önümiň beýany

Pulpa galyplarymyz CNC maşyn, EDM, sim kesmek we ş.m. ýaly takyk maşynlar bilen işlenýär.Şeýlelik bilen, pulpa galyplarymyz bilen ajaýyp galypdan ýasalan pulpa önümlerini alyp bilersiňiz.Şeýle hem galyplary üýtgedip dürli önüm öndürip bilersiňiz.

Harydyň ady Pulpa gül küýzesi
Çig mal Bagasse pulpa, gaýtadan işlenen kagyz pulpa, agaç pulpa, bambuk pulpasy ýa-da beýleki tebigy süýüm pulpasy
Reňk düzülip bilner
Ölçegi Isleg boýunça özleşdirildi
Tehnika Çygly basyş pulpa galyplary / gury press pulpa galyplary / (galypdan ýasalan / termoformirlenen süýümi geçirmek)
Galyňlyk Tehnikalara we müşderileriň islegine baglylykda 0.8mm-2mm
Önümçiligiň öňdebaryjy wagty Sargyt mukdaryna bagly.Adatça 3000-5000 sany gün / galyp
Tölegiň şerti Sargyt tassyklamasy boýunça 30% -50% goýum, gowşuryşdan öň balansy töläň
Eltip bermek şertleri FOB
Gaplamak Poli halta + Standart eksport kartony;ýa-da isleg boýunça özleşdirilen

Sorag-jogap

1.Q: Bahany haçan alyp bilerin?

J: Adatça sizi soranymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da elektron söwda merkezinde bize habar beriň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys

2.Q: Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

J: gradeokary derejeli we biodegrirlenip bilinýän önümler bar
Mugt dizaýn, mugt nusga
Awtomatiki önümçilik we çalt eltip bermek
Hil üçin 100% jogapkär
7 gün * 24 sagat çalt jogap

3.Q: Düzeltmegi kabul edýärsiňizmi?

J: Hawa, dizaýnyňyza we islendik ululygyňyza görä öndürip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY