58mm kagyz pulpasy Biodegrasiýa edilip bilinýän ýapyk ösümlik bagy Ösümlik küýzeleri

58mm Paper Pulp Biodegradable indoor herb garden Plant Pots

Gysga düşündiriş:

1. kagyz gülli gül ekiş küýzeleri, çagalar bagy, ekiş küýzesi;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pulpa kagyz küýzesi
Model Topokarky diametri (mm) Aşaky diametri (mm) Boýy (mm) Agramy (g)
PP58 58 40 53 5 ± 0,5

1.kagyz pulpa gül ekmek üçin küýzeler, çagalar bagy, ekiş küýzesi

2.biodegradable transplanter pulp kagyz gül ösümligi torf küýzeleri nahal bahalaryny lomaý satmak üçin küýzeler

3.Güýçli tegelek kagyz pulp torf gül çagalar baglary

4. Kagyz gülli gül ekiş küýzesi, çagalar bagy, ekiş gazany

5.pulp tegelek nahal käsesi, biodegrirlenip bilinýän gül ösümligi torf küýzeleri nahal oturtmak üçin pulpa küýzeleri

6. Daşky gurşawy goramak Zaýalanýan pulpanyň hili gül çüýşesi pleönekeý dem alýan tegelek ösümlik basseýni

7.Eko-dostlukly Biodegrirlenip bilinýän bag küýzesi / kagyz süýdemdiriji / ösümlik gül küýzesi

Önümiň artykmaçlyklary

1).Daşky gurşaw paketi: Galyplanan pulpa önümlerimiz daşky gurşaw, kompost, 100% gaýtadan işlenip we biodegrirlenip bilner;

2). Täzelenip bolýan material: rawhli çig mal tebigy süýüme esaslanýan täzelenýän çeşmelerdir;

3) .Kastomirlenen reňk: Iň ýaýran reňk ak, çal we goňur, ýöne isleg boýunça islendik reňkde düzülip bilner;

4) .Göçürilen tehnologiýa: Önüm dürli ýerüsti effektlere we bahalara ýetmek üçin dürli usullar bilen öndürilip bilner;

5) .Dizaýn şekili: şekilleri özleşdirip bolýar;

6) .Gorag ukyby: Suw geçirmeýän, ýagy çydamly we anti-statik edip bolýar;şoka garşy we goraýjydyr;

7). Üstünlikleri: galyndy pulpa materiallarynyň bahalary gaty durnukly;EPS-den arzan baha;ýygnamak çykdajylary pes;Saklamak üçin arzan bahalar, sebäbi önümleriň köpüsi saklanyp bilner.

8) .Goşulýan ýerler: Elektronika, kosmetika, azyk, lukmançylyk senagaty, senagat liniýasy we beýleki köp pudaklarda giňden ulanylyp bilner.

9) .Sizleşdirilen dizaýn: Müşderileriň dizaýnlaryna esaslanyp mugt dizaýn berip bileris ýa-da önümleri ösdürip bileris;

Haryt kagyz nahal käsesi çagalar bagynyň küýzesi galyňlygy özleşdirilen
reňk ýöriteleşdirilen reňk bar ulanylyşy ösümlik ekmek
MOQ 100000 sany Adaty usul: Çygly basmak / gury basmak / termoformirlenen
aýratynlygy biodegrable Amalyň görnüşi: Pulpa galyplary 

Sorag-jogap

1.Q: Bahany haçan alyp bilerin?

J: Adatça sizi soranymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da elektron söwda merkezinde bize habar beriň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys

2.Q: Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

J: gradeokary derejeli we biodegrirlenip bilinýän önümler bar
Mugt dizaýn, mugt nusga
Awtomatiki önümçilik we çalt eltip bermek
Hil üçin 100% jogapkär
7 gün * 24 sagat çalt jogap

3.Q: Sitirlemekde bize haýsy aýratynlyklar gerek?

J: Önümçiligiň ululygynyň jikme-jikliklerini, inini, galyňlygyny, reňkini getirip bileris.çap etmegiň usuly mukdary we ş.m.

4.Q: Mysal almak mümkinmi?

J: Mugt nusgalar berýäris, ýöne müşderiler eltip bermek üçin tölemeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY