Epidemiýanyň çäginde bazara syn

Mart aýy, awtonom gül dükanlary üçin aýratyn kyn.Dükanlardaky söwda gaýadan gaçýar.Iki aýlyk täze öýken keseliniň ýaýramagynyň sarp edijileriň sarp ediş psihologiýasyny we endiklerini ýuwaşlyk bilen üýtgedendigini inkär edip bolmaz.Epidemiýanyň ýaýramagy sarp edijileriň onlaýn satyn alyş tendensiýasyny güýçlendirdi we miweleriň we gök önümleriň onlaýn sargytlarynyň sany ep-esli artdy.Şeýle-de bolsa, onlaýn satuw biznesiniň ösüşi epidemiýa döwründe gül dükanlarynyň ýaşamagyny üpjün etmegiň möhüm serişdesine öwrüldi.Bu söýgüliler güni, nanunnan gül getirmekde kynçylyklaryň döremegi, az sarp edilmegi we beýleki meseleler bolsa-da, Şanhaý gül perişdesiniň agzasy, Meituan şäherindäki Şanhaý gül söýgi dükanynyň ýarysyndan gowragyny dükan açdy, satuwlar barada köpçüligiň pikirleri Müşderileriň onlaýn hyzmat isleglerini kanagatlandyrmak üçin, Tanabata güni, Walentin gününiň onlaýn traffik gününiň öňüsyrasynda bir gije, ýekeje “ýeke” bar. “Epidemiýa doly dikeldilmedik ýagdaýynda , şu ýyl 38 gül dükanynyň 50% -den gowragy 10 000 ýuandan gowrak satuw gazandy, gül dükanlarynyň 23% -i geçen ýylky ýaly görkezijini gazandy, 12,6% -i geçen ýylkydan has ýokarydy.


Iş wagty: Iýun-11-2020