Biodegrirlenip bilinýän torf küýzeleri

Biodegradable Peat Pots

Gysga düşündiriş:

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly soragyňyza 12 sagadyň dowamynda jogap berler.Öwredilen we tejribeli satuw topary ähli soraglaryňyza iňlis dilinde jogap berer. OEM hyzmatlary bar, önümleriňize we bukjanyňyza logotipiňizi, kompaniýa maglumatlaryňyzy we ş.m. çap etmegiňizde size kömek edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pulpa kagyz küýzesi
Model Topokarky diametri (mm) Aşaky diametri (mm) Boýy (mm) Agramy (g)
PP128 128 88 108 35 ± 3

1. Kagyz gülli gül ekmek üçin çagalar bagy tohum nahallary

2. Tohumlaryň gögermegi üçin gaýtadan işlenip bilinýän zaýalanýan gül nahalhanasy ösümlik kagyz kagyzy

3. Iň köp satylýan ekiş käsesi bag ösümlikleri çagalar bagy küýzeleri biodegrirlenip bilinýän nahal torf käseleri

4.Biodegradable pulp nahal käsesi howpsuz bagbançylyk gül çüýşesi

5.Haýsy bir gezek ulanylýan pulpa kagyzy mache gül küýzelerini ekýänler

6. köpugurly biodegrirlenip bilinýän pulpa lýuboý nahallary gül tohumy ekiji ösümlikler üçin bag nahal oty

7.Biodegrirlenip bilinýän torf küýzesi kagyz tohumy nahal oturtýan küýze gül küýzeleri

8.Gyzgyn satuw 100% biodegrirlenip bilinýän kagyz ösümlik käsesi ekiş gaplary ösümlikler üçin çagalar torf gazany

9.biodegradable transplanter pulp kagyz gül ösümligi torf küýzeleri nahal oturtmak üçin küýzeler

Önümiň artykmaçlyklary

1).Daşky gurşaw paketi: Galyplanan pulpa önümlerimiz daşky gurşaw, kompost, 100% gaýtadan işlenip we biodegrirlenip bilner;

2). Täzelenip bolýan material: rawhli çig mal tebigy süýüme esaslanýan täzelenýän çeşmelerdir;

3) .Kastomirlenen reňk: Iň ýaýran reňk ak, çal we goňur, ýöne isleg boýunça islendik reňkde düzülip bilner;

4) .Göçürilen tehnologiýa: Önüm dürli ýerüsti effektlere we bahalara ýetmek üçin dürli usullar bilen öndürilip bilner;

5) .Dizaýn şekili: şekilleri özleşdirip bolýar;

6) .Gorag ukyby: Suw geçirmeýän, ýagy çydamly we anti-statik edip bolýar;şoka garşy we goraýjydyr;

7). Üstünlikleri: galyndy pulpa materiallarynyň bahalary gaty durnukly;EPS-den arzan baha;ýygnamak çykdajylary pes;Saklamak üçin arzan bahalar, sebäbi önümleriň köpüsi saklanyp bilner.

8) .Goşulýan ýerler: Elektronika, kosmetika, azyk, lukmançylyk senagaty, senagat liniýasy we beýleki köp pudaklarda giňden ulanylyp bilner.

9) .Sizleşdirilen dizaýn: Müşderileriň dizaýnlaryna esaslanyp mugt dizaýn berip bileris ýa-da önümleri ösdürip bileris;

Haryt kagyz nahal käsesi çagalar bagynyň küýzesi galyňlygy özleşdirilen
reňk ýöriteleşdirilen reňk bar ulanylyşy ösümlik ekmek
MOQ 100000 sany Adaty usul: Çygly basmak / gury basmak / termoformirlenen
aýratynlygy biodegrable Amalyň görnüşi: Pulpa galyplary 

Ekologiýa taýdan amatly material: sagdyn nahallar üçin 100% tebigy we biodürlülýän organiki torf küýzeleri.Ösmegiň ekologiýa taýdan dostlukly usuly!
Aýratynlyklary: öz-özüne siňdirýän, dem alýan, biodegrirlenip bilinýän, nahal üçin amatly torf küýzeleri, Diňe nahallary çykarmazdan tutuş gazany oturtyň.
Tohumlar we başlangyçlar üçin amatly: 4 dýuým tegelek torf küýzesi gül, otlar, gök önümler, rawaraglar, asylan ösümlikler, nahallar we ş.m. ekmek üçin amatly.
Transplantasiýa zarbasynyň öňüni alyň: nahal nahallaryny oturtmak, kök topy bilen bir bolmak we howa hereketini ýokarlandyrmak bilen, bu başlangyç torf küýzeleri kök aýlanyşyna ýa-da zyýany bolmazdan ösümlikleri göçürmek üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY