Organiki ekiş küýzesi Biodegrirlenip bilinýän nahal toplumy Içerki açyk ösümlikler Tohum Sstarter kubogynyň gögeriji gaplary

Organic Planting Pot Biodegradable Seedling Kit Indoor Outdoor Plants Seed Sstarter Cup Germination Trays

Gysga düşündiriş:

Pulpa galyplarymyz CNC maşyn, EDM, sim kesmek we ş.m. ýaly takyk maşynlar bilen işlenýär.Şeýlelik bilen, pulpa galyplarymyz bilen ajaýyp galypdan ýasalan pulpa önümlerini alyp bilersiňiz.Şeýle hem galyplary üýtgedip dürli önüm öndürip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pulpa kagyz tohum nahallary
Model Topokarky diametri (mm) Aşaky diametri (mm) Boýy (mm) Agramy (g)
PST4312A 43 28 45 40 ± 2

1.Bard baglary kagyz pulpasy çagalar bagy biodegrirlenip bilinýän nahallary ösdürip ýetişdirýän käseler

2.4in bag ekiş lýubkasy üçin torf küýzeleri 100% ekologiýa taýdan arassa organiki gögermek tohum otlary ösümlik bellikleri bilen biodegrirlenip bilner.

3. omörite bir gezek ulanylýan biodegrirlenip bilinýän kagyz pulpa ekiş käsesi bag ösümlikleri çagalar baglary

4.Biodegrirlenip bilinýän ösümlik tohumlary, bir gezek ulanylýan çagalar üçin küýzeler

5. Uly torf küýzeleri Tohum otlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin ekilýän küýzeler Ösümlikler we pomidor nahallary Organiki biodegrirlenip bilýän ekologiýa taýdan dostlukly

6.Biodegrirlenip bilinýän kagyz pulpa ekiş küýzeleri

7. Tegelek kagyz küýzeleri gül ekmek we başlamak üçin nahal nahallary

8.30PC Biodegrirlenip bilinýän süýümli ekiş küýzeleri 20 sany ak plastmassa işleýiş stikerleri Eko dostlukly ösümlik torf küýzesi ösümliklerini ösdürip ýetişdirmek

Önümiň artykmaçlyklary

1) .Göçürilen tehnologiýa: Önüm dürli ýerüsti effektlere we bahalara ýetmek üçin dürli usullar bilen öndürilip bilner;

2) .Dizaýn şekili: şekilleri özleşdirip bolýar;

3) .Gorag ukyby: Suw geçirmeýän, ýagy çydamly we anti-statik edip bolýar;şoka garşy we goraýjydyr;

4). Üstünlikleri: galypdan ýasalan pulpa materiallarynyň bahasy gaty durnukly;EPS-den arzan baha;ýygnamak çykdajylary pes;Saklamak üçin arzan bahalar, sebäbi önümleriň köpüsi saklanyp bilner.

5) .Goýulýan ýerler: Elektronika, kosmetika, azyk, lukmançylyk senagaty, önümçilik liniýasy we beýleki köp pudaklarda giňden ulanylyp bilner.

6) .Sizleşdirilen dizaýn: Mugt dizaýn berip bileris ýa-da müşderileriň dizaýnlaryna esaslanyp önümleri ösdürip bileris;

Aýratynlyklary

Pe torf ýok

② ýeňil we elýeterli

③ Daşky gurşawy goramak

Raw Çig mal gaýtadan işlenýän gasynlanan kagyz

Ost Zaýalanýan kompost gaýtadan işlemek

Use Ulanmak üçin ygtybarly, ýiti gyralary ýok

Nurs Çaga ýetişdirmek we köküne zeper ýetirmezden göçürmek üçin amatly

Less az ýer tutýar, sebäbi üstüni basyp bolýar

Ekologiýa taýdan amatly material: sagdyn nahallar üçin 100% tebigy we biodürlülýän organiki torf küýzeleri.Ösmegiň ekologiýa taýdan dostlukly usuly!Aýratynlyklary: öz-özüne siňdirýän, dem alýan, biodegrirlenip bilinýän, nahal üçin amatly torf küýzeleri, Diňe nahallary çykarmazdan tutuş gazany oturtyň.Tohumlar we başlangyçlar üçin amatly: 4 dýuým tegelek torf küýzesi gül, otlar, gök önümler, rawaraglar, asylan ösümlikler, nahallar we ş.m. ekmek üçin amatly.Transplantasiýa zarbasynyň öňüni alyň: nahal nahallaryny oturtmak, kök topy bilen bir bolmak we howa hereketini ýokarlandyrmak bilen, bu başlangyç torf küýzeleri kök aýlanyşyna ýa-da zyýany bolmazdan ösümlikleri göçürmek üçin ajaýyp.

Öňdebaryjy enjamlar, talaplaryňyza görä alýumin galyndy, mis / bürünç galyp we rezin galyp bilen üpjün edýär.

Sorag-jogap

1.Q: Bahany haçan alyp bilerin?

J: Adatça sizi soranymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da elektron söwda merkezinde bize habar beriň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys

2.Q: Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, hünärmen dizaýnerimiz bar, size mugt dizaýn hödürleýäris.

3.Q: Sitirlemekde bize haýsy aýratynlyklar gerek?

Önümçiligiň ululygy, ini, galyňlygy, reňki barada maglumat berip bileris.çap etmegiň usuly mukdary we ş.m.

4.Q: Logotipimizi ýa-da kompaniýanyň adyny çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, logotipiňizi ýa-da kompaniýanyň adyny önümlerde çap edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY